Regoli tal-privatezza

Dikjarazzjoni tal-Politika ta' Privatezza

HuiEn Textile hija impenjata li tipproteġi d-Dejta Personali tal-individwi li niltaqgħu magħhom fit-twettiq tan-negozju tagħna.Ġeneralment, "Dejta Personali" hija data dwar individwu li jista' jiġi identifikat jew identifikabbli minn dik id-data, jew li huwa identifikabbli flimkien ma' data oħra fil-pussess tal-utent tad-data.Din il-Politika ta’ Privatezza tispjega kif u għaliex HuiEn Textile u l-amministraturi awtorizzati tagħha (“aħna” “aħna” “tagħna”) jittrattaw id-Dejta Personali tal-klijenti u l-klijenti potenzjali, (“int” “tiegħek”).Il-politiki u l-proċeduri tagħna tfasslu biex jiżguraw li d-Data Personali tiegħek tkun protetta.Din il-Politika ta’ Privatezza hija mfassla biex tgħinek tifhem għaliex u kif HuiEn Textile tiġbor u tuża d-Data Personali tiegħek, lil min tiġi żvelata tali data u lil min jistgħu jiġu indirizzati t-talbiet għall-aċċess tad-data.

Jekk jogħġbok aqra din il-Politika ta' Privatezza bir-reqqa.Din il-Politika ta' Privatezza tista' tiġi modifikata minn żmien għal żmien.

Obbligi tal-Protezzjoni tad-Data Personali

In-natura stess tan-negozju ta 'HuiEn Textile hija tali li l-ġbir, l-użu u l-iżvelar ta' informazzjoni personali huma fundamentali għall-prodotti u s-servizzi li nipprovdu.Aħna naħdmu bis-sħiħ biex nirrispettaw u nżommu l-privatezza personali u għalhekk nallinjaw din il-politika mal-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta Personali tal-2010 (“PDPA”) meta niġbru, iżżommu, nipproċessaw jew nużaw Data Personali.

Aħna impenjati bl-istess mod li niżguraw li l-impjegati u l-aġenti kollha tagħna jżommu dawn l-obbligi.Skont il-PDPA, HuiEn Textile hija marbuta mal-obbligi li ġejjin fir-rigward tad-Dejta Personali tiegħek:

1. Kunsens
2. Limitazzjoni ta' Għan
3. Notifika
4. Aċċess u Korrezzjoni
5. Eżattezza
6. Protezzjoni
7. Żamma
8. Limitazzjoni tat-Trasferiment
9. Ftuħ
10. Drittijiet, Obbligi u Użi Oħra

Obbligu 1 – Kunsens

Il-PDPA jipprojbixxi lil HuiEn Textile milli jiġbor, juża jew jiżvela d-Data Personali ta’ individwu sakemm l-individwu ma jagħtix jew jitqies li jagħti l-kunsens għall-ġbir, l-użu jew l-iżvelar tad-Data Personali tiegħu.Billi tipprovdi d-Dejta Personali mitluba minna, inti tagħti l-kunsens tagħna li nużaw u niżvelaw id-Dejta Personali tiegħek kif stipulat f'din id-Dikjarazzjoni tal-Politika ta' Privatezza u d-Dikjarazzjoni ta' Ġbir ta' Informazzjoni Personali tagħna (jekk tkun ġiet ipprovduta lilek.

Dan il-kunsens jibqa’ validu sakemm tibdel jew tirrevokah billi tipprovdi avviż bil-miktub lil HuiEn Textile (dettalji ta’ kuntatt provduti hawn taħt).Jekk jogħġbok innota li jekk tirtira l-kunsens tiegħek għal kwalunkwe użu jew żvelar tad-Data Personali tiegħek, skont in-natura tat-talba tiegħek, nistgħu ma nkunux f'pożizzjoni li nkomplu nipprovdulek il-prodotti jew is-servizzi tagħna, namministraw kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali. fis-seħħ jew iwieġeb għal talba.

Meta tirreġistra għal Kont, nistgħu nitolbu l-informazzjoni ta’ kuntatt tiegħek, inklużi oġġetti bħall-isem, l-isem tal-kumpanija, l-indirizz, l-indirizz tal-email, u n-numru tat-telefon.

Obbligu 2 – Limitazzjoni tal-Għan

Il-PDPA tillimita l-għanijiet li għalihom u l-punt sa fejn organizzazzjoni tista' tiġbor, tuża jew tiżvela data personali.Meta tikkomunika ma 'HuiEn Textile, il-komunikazzjonijiet kollha se jiġu trażmessi u maħżuna minna.HuiEn Textile jista’ jirċievi Data Personali minn reġistrazzjonijiet, formoli ta’ talba, stħarriġ, e-mail, telefon, jew mezzi oħra minn:

1. inti, direttament;meta u kif tipprovdilna, kemm permezz tat-telefon, chats, emails, formoli tal-web, midja soċjali;Abbonament għal materjali tal-marketing;jew fil-kors tal-provvista ta' prodotti jew servizzi lil HuiEn Textile;jew tirċievi prodotti jew servizzi minn HuiEn Textile.
2. klijenti prospettivi u attwali li jużaw HuiEn Textile hosting u servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni;
3. utenti ta' kwalunkwe applikazzjonijiet ta' apparat mobbli li noffru (bħall-applikazzjonijiet tagħna għall-iOS u l-Android);
4. fornituri tas-servizz u msieħba fin-negozju;
5. applikanti għal xogħol;u
6. partijiet terzi oħra li jinteraġixxi magħhom

HuiEn Textile jagħtik għażliet dwar il-modi kif niġbru, nużaw, u naqsmu d-Data Personali tiegħek.Pereżempju, tista' tagħżel jekk tixtieqx tirċievi komunikazzjonijiet mingħandna, u liema informazzjoni ta' kuntatt u/jew finanzjarja se tinħażen f'kont tal-utent li toħloq magħna.Innota li għal xi servizzi, jekk tagħżel li ma tipprovdix ċerti dettalji, xi wħud mill-esperjenzi tiegħek magħna jistgħu jiġu affettwati.Meta taħdem magħna jew tuża ċerti servizzi, tista’ tiġi mitlub biex toħloq kont tal-utent.Il-kont tal-utent tiegħek jista' jżomm Data Personali li tipprovdi, bħal isem, indirizz postali, indirizz elettroniku, jew informazzjoni dwar karta ta' kreditu.

Nistgħu wkoll niġbru informazzjoni li hija relatata miegħek iżda li ma tidentifikx personalment (“Informazzjoni Mhux personali”).Informazzjoni mhux personali tinkludi wkoll informazzjoni li tista' tidentifikek personalment fil-forma oriġinali tagħha, iżda li aħna mmodifikajna (pereżempju, billi aggregajna, għamilna l-anonimizzazzjoni jew de-identifikazzjoni ta' tali informazzjoni) biex ineħħu jew naħbu kwalunkwe Dejta Personali.

Obbligu 3 – Notifika

Meta niġbru Dejta Personali direttament mingħandek, aħna ninfurmawk dwar l-iskop tal-ġbir, l-użu jew l-iżvelar b’referenza għal din il-Politika ta’ Privatezza jew permezz ta’ Dikjarazzjoni ta’ Ġbir ta’ Informazzjoni Personali.Aħna se niġbru Data Personali biss b'mezzi legali u ġusti.Id-Dejta Personali tinġabar meta timla formola ta’ proposta ta’ assigurazzjoni, tagħmel talba taħt kuntratt ta’ assigurazzjoni magħna, jew meta tuża jew iżżur il-websajt tagħna www.huientextile.com u tissottometti informazzjoni oħra (inkluża Data Personali) lilna.

Xi informazzjoni tinġabar awtomatikament meta żżur il-websajt tagħna minħabba li l-indirizz IP tiegħek jeħtieġ li jiġi rikonoxxut mis-server.Nistgħu nużaw l-informazzjoni dwar l-indirizz IP biex nissorveljaw u nanalizzaw kif jintużaw partijiet tal-websajt tagħna.

Nistgħu nużaw cookies għal numru ta' skopijiet kif stabbilit fit-termini tal-użu tal-websajt tagħna.Il-cookies tagħna se jsegwu biss l-attività tiegħek relatata mal-attività online tiegħek fuq il-websajt tagħna u mhux se jsegwu l-attività l-oħra tiegħek fuq l-internet.Il-cookies tagħna ma jiġbrux informazzjoni identifikabbli personalment.Jekk jogħġbok irreferi għall-Websajt tagħnaTermini ta 'Użugħall-politika tagħna dwar l-użu tal-cookies.

Obbligu 4 – Aċċess u Korrezzjoni

Taħt il-PDPA, għandek id-dritt (suġġett għal ċerti eżenzjonijiet) li titlob:

1. Aċċess għal parti jew id-Data Personali kollha tiegħek fil-pussess tagħna;u
2. Informazzjoni dwar il-modi kif id-Data Personali ġiet jew setgħet ġiet użata jew żvelata minna fi żmien sena qabel id-data tat-talba tiegħek.

Soġġett għal ċerti eżenzjonijiet taħt il-PDPA, aħna se nagħtu aċċess għal u nikkoreġu Data Personali kif mitlub minnek.Jekk inżommu Dejta Personali dwarek u inti tista’ tistabbilixxi li d-Data Personali mhix preċiża, kompluta u aġġornata, aħna nieħdu passi raġonevoli biex nikkoreġu d-Data Personali tiegħek sabiex tkun preċiża, kompluta u aġġornata.Aħna ser nipprovdu raġunijiet għal kwalunkwe ċaħda ta' aċċess jew rifjut li tikkoreġi Data Personali.

It-talba tiegħek biex taċċessa jew tikkoreġi d-Dejta Personali Tiegħek tiġi miġbura malajr kemm jista' jkun raġonevolment minn meta tasal it-talba għall-aċċess.Jekk ma nkunux nistgħu nirrispondu fi żmien 21 jum, aħna ninfurmawk bil-miktub dwar iż-żmien li fih inkunu nistgħu nirrispondu għat-talba tiegħek.

Obbligu 5 – Eżattezza

Se nieħdu passi prattiċi biex niżguraw li d-Dejta Personali li niġbru, nużaw jew niżvelaw tkun preċiża, kompluta u aġġornata, b'kont meħud tal-iskop (inkluż kwalunkwe skop relatat direttament) li għalih id-Data Personali hija jew għandha tintuża.Jekk jogħġbok irreferi għall-Obbligu 4 għal dettalji dwar kif tista' tikseb u tikkoreġi kwalunkwe Data Personali relatata miegħek li nistgħu nżommu.

Obbligu 6 – Protezzjoni

Se nieħdu l-passi prattiċi kollha biex niżguraw li d-Data Personali li nżommu tkun protetta kontra aċċess, ipproċessar, tħassir jew użu ieħor mhux awtorizzat jew aċċidentali.Aħna nipprovdu infrastruttura online sigura ħafna għal attivitajiet imwettqa permezz tal-websajt tagħna, inkluż encryption SSL (saff ta’ socket sikur), IDS (sistema ta’ skoperta ta’ intrużjoni) u l-użu ta’ firewalls u softwer kontra l-virus.Aħna nadottaw ukoll proċeduri ta 'sigurtà stretti bl-użu ta' user ID u passwords, ittimbrar tal-ħin u traċċi ta 'awditjar għat-tranżazzjonijiet kollha, flimkien ma' politika dedikata għas-sigurtà tat-tranżazzjonijiet interni.L-infrastruttura online tagħna hija mmonitorjata u miżmuma mill-qrib, bi proċeduri u mekkaniżmi ta’ backup tad-dejta u ta’ rkupru tad-dejta.

Sfortunatament, l-ebda trażmissjoni tad-dejta fuq l-internet jew sistema ta’ ħażna tad-dejta ma tista’ tiġi garantita li tkun 100% sigura.Jekk għandek raġuni biex temmen li l-interazzjoni tiegħek magħna m'għadhiex sigura (pereżempju, jekk tħoss li s-sigurtà ta' kwalunkwe Dejta Personali li jista' jkollok magħna ġiet kompromessa), jekk jogħġbok għarrafna immedjatament.

Obbligu 7 – Żamma

Aħna se nżommu d-Dejta Personali tiegħek għal kemm ikun meħtieġ biss biex naqdu l-għanijiet stabbiliti f'din il-Politika ta' Privatezza u Dikjarazzjoni ta' Ġbir ta' Informazzjoni Personali f'konformità mar-rekwiżiti statutorji u regolatorji kollha fil-Malasja dwar iż-żamma tad-Data Personali.Aħna se nieħdu passi raġonevoli biex neqirdu jew anonimizzaw id-Data Personali b'mod permanenti jekk ma tkunx aktar meħtieġa għal skopijiet bħal dawn.

Obbligu 8 – Limitazzjoni tat-Trasferiment

Minħabba n-natura globali tan-negozju tagħna, għall-finijiet stabbiliti f'din il-Politika ta' Privatezza, nistgħu nittrasferixxu Data Personali lil partijiet li jinsabu f'pajjiżi oħra li jista' jkollhom reġim ta' protezzjoni tad-data differenti minn dak li jinsab.Dejta Personali miġbura minn HuiEn Textile tista' tiġi trasferita lil partijiet li jistgħu jkunu jinsabu barra l-pajjiż, bħal fergħat oħra ta' HuiEn Textile;HuiEn Tessuti ċentri tad-dejta siguri;Sussidjarji tat-Tessuti HuiEn, affiljati, riassiguraturi, avukati, awdituri, fornituri tas-servizz u msieħba fin-negozju;awtoritajiet governattivi jew regolatorji;fornituri ta’ intelliġenza dwar ir-riskju għall-iskop ta’ diliġenza dovuta tal-klijenti jew screening kontra l-ħasil tal-flus, sabiex iwettqu l-għanijiet, jew skopijiet relatati direttament, li għalihom inġabret id-Dejta Personali.Fejn jitwettaq tali trasferiment, HuiEn Textile se jieħu l-passi xierqa biex jiżgura li r-riċevitur barrani tad-Data Personali jkun marbut b’obbligi infurzabbli legalment biex jipprovdi standard ta’ protezzjoni għal dik id-Data Personali li jkun komparabbli ma’ dak tal-PDPA.

Obbligu 9 – Ftuħ

Esprimejna b'mod ċar politiki u prattiki dwar il-ġestjoni tagħna tad-Data Personali.Dawn il-politiki huma stabbiliti f'din il-Politika ta' Privatezza u fid-Dikjarazzjoni ta' Ġbir ta' Informazzjoni Personali tagħna, li aħna nagħmlu disponibbli għal kull min jitlobha.

If you would like to access a copy of your personal data, correct or update your personal data, or have a complaint or want more information about how HuiEn Textile manages your personal data, please contact HuiEn Textile’s Privacy/Compliance Officer at angela@nthuien.com

Obbligu 10 – Drittijiet, Obbligi u Użi Oħra

Avviż lill-Klijenti dwar l-Ipproċessar ta' Data Personali għal Skopijiet ta' Marketing Dirett

Din id-Dikjarazzjoni hija maħsuba biex tinnotifikak għaliex id-Dejta Personali tinġabar u kif tista' tintuża biex tibgħatlek messaġġi ta' marketing u/jew promozzjonali.

Il-messaġġi tal-marketing huma messaġġi mibgħuta lil individwi bl-intenzjoni li jirreklamaw;Il-promozzjoni jew l-offerta li tipprovdi oġġetti jew servizzi;interessi fil-kollaborazzjoni;opportunitajiet ta' negozju jew ta' investiment jew reklamar;jew il-promozzjoni tal-fornitur jew fornitur ta' dak imsemmi qabel.Dawn il-bidliet ġeneralment ma jaffettwawx il-bgħit tagħna ta’ tipi oħra ta’ messaġġi permezz tan-numru(i) tat-telefon tiegħek, bħal messaġġi informattivi u relatati mas-servizzi, messaġġi li huma għal kummerċjalizzazzjoni bejn negozju u ieħor, stħarriġ/riċerka tas-suq jew li jippromwovu l-karità jew kawżi reliġjużi, u messaġġi personali mibgħuta minn individwi.

Użu tad-Data fil-Marketing Dirett

HuiEn Textile għandu l-għan li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-PDPA u jirrispetta l-għażliet tiegħek.

Jekk qabel tajt il-kunsens tagħna li nibagħtulek messaġġi promozzjonali u/jew ta' kummerċjalizzazzjoni permezz tan-numru tat-telefon tiegħek, aħna se nkomplu nagħmlu hekk sakemm tirtira l-kunsens tiegħek.

Eżempji tad-Dejta Personali li HuiEn Textile jista' jiġbor, juża u/jew jiżvela sabiex jibgħatlek messaġġi ta' marketing u/jew promozzjonali dwar il-prodotti u s-servizzi tagħna li jistgħu jkunu ta' interess u rilevanza għalik jinkludu (lista mhux eżawrjenti): tiegħek isem, dettalji ta' kuntatt, xejriet ta' tranżazzjoni u mġiba, u data demografika.

Skont il-prodott jew is-servizz ikkonċernat, id-Data Personali tiegħek tista’ tiġi żvelata lil: Kumpaniji tal-grupp HuiEn Textile;Istituzzjonijiet finanzjarji ta' partijiet terzi, assiguraturi, kumpaniji tal-karti tal-kreditu, kumpaniji tat-telemarketing, fornituri ta' titoli u servizzi ta' investiment;fornituri ta’ servizzi li ġew ikkuntrattati minn HuiEn Textile biex jipprovdu lil HuiEn Textile b’servizzi amministrattivi, finanzjarji, ta’ riċerka, professjonali jew servizzi oħra;xi ħadd awtorizzat minnek, kif speċifikat minnek.

Fi kwalunkwe ħin, tista’ tagħżel li ma tirċevix komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni mingħandna billi tikkuntattjana jew billi tuża kwalunkwe faċilitajiet ta’ għażla ta’ barra pprovduti fil-komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħna u aħna niżguraw li ismek jitneħħa mil-lista tal-posta tagħna.